0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

Akademik alanda çalışmalar yürüten, tez veya ödevlerinin istatistiksel analizini yapmak veya yaptırmak isteyenlerin başvurduğu pek çok yöntem mevcuttur. Çalışmaya ait veri gruplarının analizi bu metotlara göre yapılmaktadır. Analizinin ardından yorumlanması yapılır ve isteğiniz doğrultusunda raporlanması gerçekleştirilmektedir.

Sık sık kullanılan istatistiksel analiz yöntemlerinden bazılarına şunlar örnek verilebilir. Korelasyon analizi Hizmetleri değişkenler arasındaki lineer ilişkiyi, bir değişkenin diğer iki değişkenle olan bağlantısını ve bir değişkenin diğer birden fazla değişkenle olan bağlantısını test etmek ve bu bağlantıların derecesini ortaya çıkarmak için kullanılan analizlerin bulunduğu servislerdir. Bu yöntemin amacı değişkenler arasındaki bağlantıyı bulmak ve birbirine benzeyen sonuçları önceden tahmin edebilme yetisine sahip olmaktır. Bir ailenin geliri ve mutfak giderleri arasındaki ilişki korelasyon analizi yöntemine örnek olarak verilebilir. Yöntemin kullanılabilmesi için parametrik bir değişkene ihtiyaç duyulmaktadır. İstatistiksel analizde kullanılan metotlardan biri de lojistik regresyon analizidir. Birden çok değişken kullanılarak ikili değişkenlerin hallerini tespit edebilmek için bu analiz yöntemi kullanılır. Bağımlı değişkenin süreklilik hipotezinin bozulduğu sırada uygulanan yöntemdir. Lojistik regresyon Hizmetleri örnek olarak radyasyona maruz kalma durumu ve kanser olma durumu arasındaki bağıntı için kullanılabilir bir yöntemdir.

Başka bir yöntem olan parametrik olmayan testler, parametrik olmayan istatistiksel varsayım testleriyle ilgilenen bir metottur. Parametrik olmayan testler İngilizcede nonparametric tests şeklinde geçmektedir. Bu tarz yöntemler, doneler için daha az bağlayıcı hipotezlere dayandıklarından dolayı, parametrik olan istatistiksel testlere göre kullanım alanı daha geniş olabilmektedir. Daha özelde söylemek gerekirse, sayısal verilerin, veri sağlayıcılarının nesnel değerlendirmelerine nazaran daha kısıtlı olduğu durumlarda bahsi geçen metodun kullanımı daha çok tercih edilmektedir. Bundan dolayı projelerinizde kullanmak isteyebilirsiniz. Firmamızdan nonparametric tests Fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Uzman ekibimizin çalışmalarıyla tez veya ödevleriniz için yapılması gereken tüm istatistiksel analiz ve yorumlama süreçlerinin hızlandırılması ve anlaşılabilir olması sağlanmaktadır. Ayrıca yukarıda bahsedilen lojistik regresyon Fiyatları ve diğer tüm ayrıntılar için ekiplerimizle iletişime geçebilirsiniz. Çalışmalarınızda kullanılacak olan yöntemlerin fiyatları, korelasyon analizi Fiyatları ve daha pek çok konuda firma personeliyle kontak sağlayabilirsiniz.

 

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.