0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

Ekonomi-Finans SPSS Analizi

Bilgisayar paket programları kullanımı, araştırma verilerinin analiz edilmesinde bir gereksinim halini almıştır. İstatiksel yazılımlar zaman içerisinde gelişme göstermiş ve bu gelişim sayesinde çok uzun zamanlar alan pek çok işlem artık saniyeler içinde hesaplanabilir hale gelmiştir. SPSS, gayet yaygın bir şekilde kullanılmakta olan ve geliştirdiği menüler aracılığı ile istatistiksel analizler gerçekleştiren bir bilgisayar paket programıdır. Elbette ki, hesaplama evresine geçene dek dikkatli bir şekilde yapılması gereken bir sürü işlem adımı olan bir süreç bulunmaktadır. Araştırmadan sağlıklı bir sonuç elde edilebilmesi için araştırmanın tasarlanması evresinde doğru bir şekilde planlanması ile bu süreç başlamaktadır. Evrenin içerisinden araştırmanın gerçekleştirileceği örneklem doğru bir biçimde belirlenmeli ve veriler, yeteri sayıdaki deneğe ulaşılarak sağlıklı bir şekilde toplanmalıdır (özellikle kayıp verilere imkân tanınmayacak ya da en düşük düzeyde bir tolerans verilecek şekilde veriler toplanmalıdır.) kayıp verileri, araştırmaya katılan kişilerin bir soruyu ya da birkaç soruyu boş bırakmaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu şekildeki anket formları (yalnız boş bırakılan sorular değil, o anket formunun tamamı ) değerlendirmenin dışında bırakmak zorunda kalınabilir. Eğer boş bırakılmış olan soru sayısı fazla ise, o anket tamamıyla araştırma dışı bırakılır. Eğer ki az sayıda bir boşluk varsa spss analiz yöntemler aracılığıyla boşluklara ortalama bir değer atanır ve kayıp verilerden kaynaklı boşluklar doldurulur. Tabi ki veri setinde kayıp veri bulunmaması daha çok tercih edilen bir durumdur. Elektronik ortamda gerçekleştirilen anketlerde, internet sitesi üstünde anket tasarımı evresinde sorular zorunlu ibaresi ile işaretlendiği zaman, katılan kişi o soruya cevap vermeyi unutsa dahi sistem, cevaplanmamış soruları renkli bir sembolle göstererek, bu soruların cevaplanmasını gerçekleştirerek anketin sisteme yollanmasını sağlamaktadır. Fakat anket formları basılı şekilde hazırlandığında; önce bir topluluğa dağıtılıp sonrasında ise toplanıldığında kontrol edebilme imkanı bulunmadığından dolayı cevap verilmemiş sorular ile karşılaşabilme ihtimal oldukça yüksektir. Veri girişi esnasında da araştırmacı bir kısım hatalar yapabilir. Örnek vermek gerekirse; 2 olarak girilecek veri 3 olarak girilebilir ya da verilerin bir kısmını fark etmeden atlamış olabilir veyahut verileri yanlış satıra girmiş olabilir. Hatta kaydırma da yapmış olabilir. İşte bundan dolayı; internet ile CATI yöntemlerinde verilerin girilmesi esnasında araştırmayı yapan kişi tarafından meydana gelebilecek yanlışlar ortadan kalkmakta, otomatik bir şekilde veriler Excel dosyası içine kaydedilmekte ve spss analizi programında açılabilmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse; araştırmanın tasarımı evresinden itibaren bilgisayara verilerin işlenmesine dek olan süreç boyunca belli kurallara uyulmalı ve bir sistematik takip edilmelidir. Araştırmanın her süreci üst düzey dikkat ile emek gerektirmektedir. Sistematik bir düzen olmayan bir araştırmanın süreçleri içinde analiz evresine gelindiği zaman zorluk ve hatalar ile karşılaşılmaması imkansızdır. Bu durumda; ya araştırmanın sonuçları gerçeği yansıtmayacak ya da araştırma sonuç evresine varamadan son bulma durumunda kalacaktır. Böylelikle harcanan emek de, masraf da zaman da boşa gidecektir.

SPSS programı nasıl başlatılır?

Sırası ile Start, Tüm, Tüm Programlar, SPSS20 seçilir (veyahut SPSS’in hangi sürümünü yüklüyse onu seçebilirsiniz. SPSS’in kullanılabilir durumda pek çok sürümü bulunmaktadır. Programın güncel sürümleri ise IBM firması tarafından çıkarılmaktadır. Tüm sürümler hem Windows işletim sistemi ile hem de Macintosh bilgisayarlar için kullanıma uygundur.)

 

Veri Penceresi (DATA window): SPSS çalışma sayfası üzerinde veri girişi yapmaya imkân tanıyan elektronik tablo biçimindeki penceredir. Data Editor sayfasında iki görünüş bulunmaktadır. Bunlar;

  1. Veri Görünümü (Data View)
  2. Değişken Görünümü (Variable View)

Bu iki görünüş ile veri girişleri yapılarak ekonomi spss analizi ve finans spss analizi gibi birçok analizin yapılması sağlanır.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.