0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

Ülkemizde çeşitli firmalar SPSS programı ile kişilere ya da kurumlara hizmet vermektedir. Bu hizmetin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Veri analiz hizmeti ya da saha hizmetleri bunlara örnek olarak verilebilir. Firmalar istekler doğrultusunda farklı hizmetler sunmakta ve gerekirse bu hizmeti kişiye göre uyarlamaktadır. Hizmetlerin farklılık göstermesinin çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Bu çeşitlilik firmadan firmaya değişirken iller arasında da değişim göstermektedir. Bu değişikliğin sebeplerini açıklamak mümkündür. Firmanın bulunduğu ilde yer alan üniversite sayısı bu da doğal olarak öğrenci sayısını etkilemektedir. Bu tarz hizmetleri tercih eden en büyük grup tez yazımı sırasındaki gerekli gören öğrenciler ya da akademik çalışmaları sırasında bu tarz hizmetlere ihtiyaç duyan akademisyenler oluşturmaktadır. Bir diğer grup ise özel ya da kamu kurumları ve kuruluşlarıdır. Kurum ve kuruluşlar çalıştıkları alan ile ilgili veri analizleri ya da saha çalışmaları istediği zaman firmalara başvurmaktadır. Nüfusu çok olan illerimizde kurum ve kuruluşların sayısı daha fazla olduğu için iş firmalara daha fazla iş imkanı doğmaktadır. Trabzon spss veri analiz saha hizmetleri ile Artvin spss veri analiz saha hizmetleri arasında aynı bölgede oldukları için benzerlikler bulunmaktadır. Ancak bu iki ilimize göre İzmir spss veri analiz saha hizmetleri arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Firmaların sağladığı veri analiz ve saha hizmetleri sayesinde kişiler ya da kurumlar yapmış oldukları araştırmaları daha güvenilir ve daha tutarlı gelmektedir.

Firmaların sunduğu hizmetlerde bulunan farklılıklar doğal olarak fiyatlandırmaya yansımaktadır. Her firma bu hizmetleri farklı fiyatlandırma seçenekleri ile müşterilerine sunmaktadır. Bu farklılık firmadan firmaya değişirken şehirler arasında da belirgin bir farklılık mevcuttur. Şehirler arasında var olan fiyat farklılığının çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Şehrin bulunduğu bölge ya da şehrin nüfusu bu farklılığın en önemli sebeplerinden bir kaçıdır. Trabzon spss veri analiz fiyatları ile Artvin spss veri analiz fiyatları hizmet bakımından çok büyük farklılıklar göstermez iken bazı alanlarda fiyat farklılığı mevcuttur. Bu farklılık bahsettiğimiz iki il arasında çok büyük değil iken daha farklı bölgelerde bulunan iller arasında daha fazladır.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.