0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

Pazar Araştırmaları Yöntemleri

Pazar araştırması, bir firmanın bir alanda hizmet verme ya da ürün üretme öncesinde durumu net olarak anlayabilmek için yaptığı bir araştırma türüdür. Ayrıca birden fazla ürün üretmekte olan firmalar, bu ürünlerden hangisinin daha çok tutulduğunu ve bu tutulma sebebinin neyden kaynaklandığını anlamak için de bu tür yöntemlere başvurmaktadır. Pazar araştırmalarının gerçekleştirilebilmesi için tüketici davranışlarının sıkı bir şekilde takip edilmesi, buna bağlı olarak istatistiksel anlamda değişkenlerin neler olduğunun doğru şekilde belirlenmesi ve bu değişkenlere en uygun olabilecek düzeylerin belirlenmesi gerekir. Her bir değişken için belirlenmiş olan düzeylerin anlamlı bir şey ifade edebilmesi için, bu düzeylerin doğru şekilde seçilmiş olması çok önemlidir. Bunların tespitinin yapılması için de daha önceden tüketicilerin davranışlarının nasıl şekillendiğinin bilinmesi ve buna göre anket sorularının oluşturulması gerekir.

Pazar araştırmalarının en doğru yapılma şekli, anket sorularının oluşturulması ve tüketici sınıfının bu anketi gerçekten kendi düşüncelerine göre değerlendirmesine imkan tanıyacak yapının oluşturulması gerekir. Tüketicilere yöneltilen soruların doğru şekilde yanıtlanıp yanıtlanmadığının denetlenmesi için, bazı tuzak soruların da yapılması gerekir. Aynı soruyu aralarında biraz uzaklık olarak sorduğunuzda birinde “Tamamen katılıyorum” seçeneğini seçen, diğerinde de “tamamen katılmıyorum” seçeneğini seçen bir kişinin, anketteki soruları doğru düzgün okumadan yanıtladığını kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu yüzden tutarlılık olup olmadığını anlamak adına bazı tuzak soruların koyulması kaçınılmazdır.

İstatistiksel anlamda Pazar araştırmalarının çok fazla çeşidi olmasına rağmen en çok bilinen Pazar araştırması yöntemi Konjoint Analizi’dir. Tamamen kodlar üzerinden yapılan bu analiz, ortogonal tasarım varsayımı ile gerçekleşmektedir. O yüzden Konjoint Analizi’nin doğru şekilde yapılabilmesi için incelenmekte olan olayın değişkenlerinin ve düzeylerinin doğru şekilde belirlenmiş olmasına dikkat etmek gerekir. Son zamanlarda Pazar araştırmalarının en önemli şekli olarak karşımıza çıkan Konjoint Analizi başta SAS olmak üzere SPSS paket programı gibi programlar yardımıyla yapılmaktadır. Gerçekte uygulaması çok zor olan bu tür analizleri, SPSS gibi paket programlarına kodlar yazarak yapmakta olan profesyonel ekibimiz sayesinde, çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilir ve Pazar araştırmasını bilimsel yöntemler ile en doğru şekilde yapabilirsiniz.