0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

İstatistiksel testler çeşitli programlar yardımıyla elde edilen verilerin işlenip daha tutarlı bir sonuca ulaştırma işlemidir. Statistical tests Hizmetleri çeşitli testleri kapsamaktadır. Statistical tests Fiyatları ile ilgili bilgi edinmek için firmamıza ulaşmanız yeterlidir. Bu konuda her türlü yeterliliğe ve güvenilirliğe sahip bir firma olarak sizlere kaliteli bir hizmet sunmaktayız. Bu testleri parametrik ve parametrik olamayan testler olarak sıralayabiliriz. Parametrik testler T-Testi, çeşitli farklıkları içeren T-testleri ve ANOVA dır. Parametrik olmayan testler ise Mann Whitney U Testi, Wald Wolfovitz Sıra (Runs) Testi, Ki- Kare Testi, Kolmogorov – Smirnov (K-S) Testi, Korelasyon analiz, Regresyon analizi gibi testleri sayabiliriz. Bu makalede T Testi nedir? Sorusunu cevaplandırıp, test ile alakalı açıklamalar yapacağız. Ayrıca
t testi Hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmanız için gerekli açıklamalar yapılacaktır. T testi, en çok kullanılan test yöntemlerinin başında yer almaktadır. Bu test incelenmesi yapılan 2 grubun verilerinin analiz edilmesi sonucu ortaya çıkan veri ortalamaları ya da veri kararlılıklarının karşılaştırmasını yapar, bu karşılaştırma sonucu bu farklılıkların rastgele bir dağılım mı gösterdiği yoksa istatistiki açıdan bir kararlılığa ve anlama sahip olup olmadığı sonucuna ulaşır. Bu test araştırmacılar için büyük bir kolaylık sağlamaktadır, en çok tercih edilen test olmasının başlıca sebebi de budur. Küçük veri topluluklarını incelemek amacıyla kullanıma imkan tanıması bu testin en büyük kolaylığıdır. T testinde farklı durumlar için test durumları vardır. Bunlar tek grup t testi, bağımsız iki grup arasındaki t testi ve eşleştirilmiş iki grup arasındaki t testidir. T testi ilgili tüm sorularınız için bize ulaşmanız yeterlidir. T testi Fiyatları hangi şartlardan etkilenir, hangi fiyat aralığında yer almaktadır ya da testi yapılacak farklı durumlar için nasıl bir değişim göstereceği gibi sorularınızı içtenlikle yanıtlamaktayız. Profesyonel uzman ekibimiz ile yaptığımız testlerin sonuçları sizleri isteğiniz başarıya ulaştıracak ve bizimle çalışmış olduğunuz için aşırı derecede memnum kalacaksınız. Firmamız için müşterilerin güvenini kazanmak ve bu güveni devam ettirmek en büyük hedefimizdir.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.