0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

Örneklem Çalışmaları Hizmeti

İstatistiğin temel konusu, bir konu hakkında ileriye yönelik bir çalışmanın nasıl sonuç vereceğini tahmin etmek üzerinedir. Bu tahmin yapılırken daha önceden gerçekleşmiş olan olayların verileri toparlanır ve bu verilerden ileriye yönelik tahmin yapmaya elverişli olan veriler kullanılmaya çalışılır. Bu verilerin geçerliliğinin olup olmadığı da saha araştırması yapılarak, istatistiksel çözümleme yoluna gidilir. Tahminlerin doğru şekilde karşılanabilmesi için her çalışmaya farklı bir saha araştırması gerekir. Bu saha araştırması da istatistiğin bir konusu olduğundan, saha araştırması aşamasında ne gibi çalışmaların yapılması gerektiğini yine istatistik aracılığıyla öğrenebilirsiniz. İstatistiğin hemen her alanda çalışmalarını kolay bir şekilde özetlemeyi başaran SPSS, bu aşamada da yine kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlıyor.

Anakütlenin belirli bir konudaki verileri derlendiği zaman, bu verilerin ilerleyen zamanlarda ne gibi sonuçlar vereceğini elde etmek, örneklem çalışmaları ile mümkün olmaktadır. Anakütlenin içinden belirli bir sayıda ve rassal olarak seçilmiş olan birimlerin, durum ile ilgili değişkenler karşısında hangi düzeylerden yer aldığını belirlemek, ilerleyen zamanlarda anakütlenin diğer birimlerinin bu değişkenler karşısında nasıl düzeylerde seçimler yapabileceğini bize göstermektedir. Bunu yapabilmek için farklı teknikler geliştirilmiş olsa da, her bir sınama için farklı bir örneklem sayısı da seçilebilmektedir.

Örneklemin doğru şekilde belirlenmesi ve sınamanın örneklem sayısına göre belirlenmiş olması, istatistiksel verilerin doğru sonuç çıkarması için oldukça önemlidir. Örnek verecek olursak bilimsel bir araştırmanın saha araştırması neticesinde hangi dağılıma sahip olup olmadığını, örneklemdeki birim sayısına göre karar verebiliriz. Eğer bir sınamadan geçirmek istiyorsak örneklem sayısı 30’un altında olduğunda Student t dağılımı ismi verilen dağılım kullanılırken, örneklem sayısının 30 ve üzerinde olması durumunda ise z dağılımı olarak ifade edilmekte olan normal dağılım sınaması gerçekleştirilir. Dağılım özelliğine göre belirlenen bu sınamaların doğru netice vermesi için örneklem sayısına çok dikkat etmek gerekir.

Yürütmekte olduğumuz bilimsel araştırmada hangi sınamaların gerçekleştirilmesi gerektiğini, saha araştırması aşamasında anakütlenin ne kadarlık bir birim ile yapılması gerektiğini, istatistiksel sınamaların ve analizlerin gerçekleştirilmesi için bu anakütle içinden ne kadarlık bir örneklem oluşturulması gerektiğini uzman ekibimizden faydalanarak kolay bir şekilde öğrenebilir, bu alandaki tüm çalışmaların tarafımızca yapılmasını isteyebilirsiniz.