0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

SPSS Analiz Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Spss veri analizi nasıl yapılır ile alakalı olan bilgilere geçilmeden veri nedir ve ne anlam taşımaktadır ilk olarak bunlara bakılmalıdır. Veri kelimesinin istatistiksel bir terim olduğu genel olarak herkes tarafından bilinse dahi ne anlam taşıdığını bilen pek yoktur. İstatistik alanında veri, sayılar ya da gözlemler ile ifade edilir. Bu sayılar ile gözlemler üstünden tahminler götürülür. Başka bir söyleyişle de genellikle araştırmalarda toplanılması istenen sonuçlara veri adı verilmektedir.

Veri analizi kavramı ise elde edilen bu gözlemlerin ve sayıların istatistiksel teknikler kullanılarak işlenmesi ile anlamlı sonuçlara ulaşılması ve bunların üzerine anlamlar yüklenmesi diye açıklanabilir. Üzerlerine yüklenmiş olan bu anlamlar, hangisi olduğu belli olmayan araştırmanın nihai sonucunu göstermektedir ve bu sonuçlar ışığında çıkarımlar yapılmaktadır.

Verilerin toplanmasından sonra araştırmanın doğru ve güvenilir olarak sonuçlandırılmasında ön inceleme aşaması büyük önem teşkil etmektedir. Bu aşama, araştırmada yer alan verilerin elde edilmesiyle spss analiz yöntemlerine geçilmeden önce elde edilen veriler ile araştırmada kullanılmış olan değişkenlerin yapısına uygun olan incelemelerin gerçekleştirilerek doğru işlemlerin belirlenmesi diye bilinir. Bu aşamanın görevi sonrasındaki aşamalara temel oluşturmaktır. Bu nedenden dolayı doğru ve güvenilir sonuçlar elde edebilmek adına ön inceleme aşamasının oldukça dikkatli ve en iyi biçimde yapılması gerekmektedir.

SPSS Veri Analizi

Spss veri analizinden söz etmeden önce SPSS programını şöyle kısaca bir hatırlayalım: Statistical Package for Social Sciences yani Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket Programı olan SPSS, adından da anlaşıldığı gibi özellikle sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılmakta ve yapılan araştırmaların sonuçlandırılmasında tercih edilmektedir. Bununla beraber,  farklı alanlardaki araştırmaların değerlendirilmesinde de seçilen bir program olma özelliği taşımaktadır.

SPSS veri analizi de sayısal ya da gözleme dayalı toplanan spss veri örneklerinin istatistiksel tekniklerin kullanılmasıyla yapılandırılmış olan ve bir paket programı işlevi gören SPSS programı ile analiz edilmesidir. Kısaca şu şekilde özetlersek; toplanmış ham verilerin bilgi ile işlenerek analiz edilmesi ve bu verilerin üzerine anlam katılması ile spss analizi ve sonuçlarının yorumlanması.

SPSS Anket Analizi

sosyal, Bilimsel, psikoloji, işletme ve ziraat alanlarında pazar araştırması yapmak için anket yöntemi geliştirilmiştir. Anketlerle, araştırılacak konu ile katılacak kitlenin belirlenmesinin ardından veriler elde edilip araştırmanın amacına yönelik istatistiksel yöntemler ışığında analiz edilerek çıkarımsal ve mantıklı sonuçlar yakalanır. spss anket analizi de bu sonuçlara ulaşılabilmek için yapılır.

Spss anket analizi; belli bir konuyu araştırmak için geliştirilen anketin, araştırmak istenilen konular ve ankete katılım sağlayan katılımcılardan yakalanan veriler yardımıyla spss paket programına aktarılarak gereken analizlerin yapılmasını ve sonuçların tablolar ile anlaşılacak grafikler şeklinde gösterilmesini içermektedir.

Bununla beraber, şirketlerin, ürettikleri ürünlerinden veya sundukları hizmetlerden tüketicilerin memnuniyetlerinin ölçülmesi amacı ile anketler geliştirilmektedir. Buradan çıkan sonuçla tüketicilerin ürün veya hizmete karşı görüşlerine başvurulmaktadır. Bu anket çalışmasında yakalanan veriler yine spss programına aktarılarak anket analizi çalışması yapılır. Böylelikle çıkan sonuçlar ışığında tüketicilerin ürünler ile ilgili olumlu ya da olumsuz görüşleri alınarak ürün geliştirme çalışmaları yapılır. Buradaki asıl hedef; şirketin satışlarının daha ileri taşınmasıdır. Tüm bunlar göz önüne alındığında; araştırmacının araştırmak istediği konuyla ilgili sağlıklı sonuçlar toplayabilmesi için spss anket analizinin çok önem taşıdığı ve doğru çalışmalar yapıldığında pek çok başarılara imza atacağı gözlemlenmektedir. spss veri analiz firması olarak istatistiksel danışmanlık ve proje hizmetleri alanında profesyonel istatistikçi ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.