0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

SPSS Analiz Yöntemleri

Spss analizi ve sonuçların değerlendirlmesi ile alakalı olan  konulara geçilmeden önce veri nedir veri analizi ne anlam taşımaktadır gibi soruların cevaplarına bakılması gerekir. Veri kelimesinin istatistiksel bir kavram olduğu genel olarak birçok kişi tarafından bilinse dahi ne anlam taşıdığını bilen pek bulunmamaktadır. İstatistiksel anlamda veri, sayılar ve gözlemler ile ifade edilmektedir. Böylece bu sayılar ile gözlemlerin üstünden tahminler yapılır. Başka bir söyleyişle de genellikle araştırmalardan toplanılması istenen sonuçlara veri ismi verilmektedir. Veri analizi ifadesi ise toplanan bu gözlemlerin ve sayıların spss analizi yapılması gibi istatistiksel teknikler kullanılarak işlenmesi ile mantıklı sonuçlara ulaşılması ve bunların üzerine bazı anlamlar yüklenmesi şeklinde açıklanabilir. Sonuçların Üzerine yüklenen bu anlamlar, hangisi olduğu belli olmayan araştırmanın muhtemel sonucunu göstermektedir ve bu sonuçlar istikametinde çıkarımlar yapılmaktadır.

Verilerin toplanmasından hemen sonrasında, araştırmanın ciddi ve güvenilir şekilde sonuçlandırılmasında ön inceleme aşaması çok önem taşımaktadır. Bu aşama, araştırmada toplanan verilerin, spss veri girişi yapılarak spss analiz uygulama metotlarına geçilmeden önce elde edilen veriler ile araştırmada kullanılan değişkenlerin yapısına müsait incelemelerin gerçekleştirilip doğru işlemlerin belirlenmesi diye bilinir. Bu aşamanın görevi sonrasındaki aşamalar için temel oluşturmaktır. Bu nedenden ciddi ve güvenilir sonuçlar toplayabilmek adına ön inceleme aşamasının oldukça dikkatli ve en iyi biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

SPSS Veri Analizi

Spss veri analizinden bahsetmeden önce SPSS programını kısaca şöyle bir hatırlayalım: Statistical Package for Social Sciences yani Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket Programı olan SPSS, isminden de anlaşıldığı gibi özellikle sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılmaktadır ve yapılan araştırmaların sonuçlandırılmasında tercih edilmektedir. Bununla birlikte,  farklı alanlardaki araştırmaların değerlendirilmesinde de seçilen bir program olma özelliği göstermektedir.

SPSS veri analizi de sayısal ya da gözleme dayalı olarak toplanan spss veri örneklerinin istatistiksel tekniklerin kullanılması ile yapılandırılan ve bir paket programı işlevinde kullanılan SPSS programı ile analiz edilmesidir. Kısaca şu şekilde özetlersek; toplanan işlenmemiş verilerin bilgi ile yoğrularak analiz edilmesi ve bu verilerin üzerine anlam katılması ile spss analizinin ve sonuçlarının yorumlanmasıdır.

SPSS Anket Analizi

sosyal, psikoloji, Bilimsel, işletme ve ziraat alanlarında pazar araştırması için anket yöntemi geliştirilmiştir. Anketlerle, araştırılacak konu ile katılacak kitlenin belirlenmesinin ardından veriler elde edilir, sonrasında araştırmanın amacına uygun istatistiksel yöntemlerle analizler yapılarak çözümlemeci ve mantıklı sonuçlar yakalanır. spss anket analizi de bu sonuçlara ulaşılabilmek için yapılır. Spss anket analizi; belli konuyu araştırmak için yapılan anketin, araştırmak istenilen konu ve ankete katılım sağlayan katılımcılardan toplanan veriler yardımıyla spss paket programına aktarılması sonucu gereken analizlerin yapılmasını ve neticelerin tablolar ile anlaşılacak grafikler şeklinde gösterilmesini içermektedir.

Bununla beraber, şirketlerin, ürettikleri ürünlerinden veya sundukları hizmetlerden tüketicilerin memnuniyetlerinin ölçülmesi amacı ile anketler geliştirilmektedir. Buradan çıkan sonuçla tüketicilerin ürün veya hizmete karşı görüşleri değerlendirilmektedir. Bu anket çalışmasında toplanan spss veri örnekleri yine spss programına aktarılarak anket analiz çalışması yapılır. Böylelikle çıkan sonuçlar ışığında tüketicilerin ürünler ile ilgili olumlu ya da olumsuz görüşleri alınarak ürün geliştirme çalışmaları yapılır. Buradaki asıl hedef; şirketin satışlarının daha ileri taşınmasıdır. Tüm bunlar göz önüne alındığında; araştırmacının araştırmak istediği konuyla ilgili sağlıklı sonuçlar toplayabilmesi için spss anket analizinin çok önem taşıdığı ve doğru çalışmalar yapıldığında pek çok başarılara imza atılabileceği gözlemlenmektedir.

Biz de spss veri analiz firması olarak istatistiksel danışmanlık ve proje hizmetleri alanında profesyonel istatistikçi ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.