0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

SPSS Analizi İçin Firmalar Arasında Fiyat Farklılıkları Bulunuyor   

Özellikle hayvancılık ve tarım alanında, insanların alışveriş davranışları ve tüketimleri hakkındaki araştırmalarda araştırmacılar, kanonik korelasyon analizinden faydalanırlar. Bu analiz yöntemi iki veya ikiden çok değişken grupları arasındaki ilişkileri incelemede ve anlamlandırmada başvurulan bir tekniktir. Çok fazla değişken konusunda veri girişi, sonuçların doğru alınması ve yorumlanması oldukça zor olacaktır. Bu yüzden bu alanda araştırma yapan birçok kişi analizler için SPSS Kanonik Korelasyon Fiyatları üzerine piyasada bir araştırmaya giriyor.

İki değişken arasında oluşan korelasyon üzerine çalışan kişilerin, bu değişkenleri etkileyen üçüncü bir değişkene de ihtiyaç duymaları gözden kaçırılmamalıdır. Bu değişkenlerden biri sabitken diğer ikisinin ilişkisi kısmi korelasyon yöntemiyle belirlenebilir. Örneğin; sadece ten rengi ve zekâ seviyesi değişkenlerinin belirlendiği bir durumda sarışın insanların aptal olduğu sonucuna varılabilir. Bu tür konularda çalışma yapmış insanlar doğru analiz sonuçları almak için farklı SPSS Kısmi Korelasyon Fiyatları veren farklı firmaların kapısını çalıyor.

Araştırmalarda oldukça sık kullanılan Ki-kare testini yaptırmak isteyen araştırmacılar da doğru ve hızlı veri alabilmek için SPSS Ki-kare testi fiyatları konusunda kendilerinden önce benzer araştırma yapmış insanların önerilerini dinliyorlar. Ki-kare testi, deneysel verinin işlenmemiş veriden farklı olmadığı hipotezini test eder. Bu geçersiz hipotez doğru çıkarsa ki-kare testi uygulanır. Ki-kare testi farklı yönleriyle araştırmacılara analizlerinde doğru sonuçlar almalarında fayda sağlıyor. Ki-kare bağımsızlık testinde değerlerin bağımsız olup olmadığı test edilir. Eğer değerler bağımsız ise hiçbir değer herhangi bir bilgi kaybı yaşanmadan atlanmaz, geride bırakılmaz. Örneğin; bir seçim anketinde, oylar cinsiyete ve oy tercihlerine göre sınıflandırılabilir. Bu anketten doğru sonucu almak sadece ki-kare bağımsızlık testiyle mümkündür. Oldukça zor olan bu testi yaptırmak istemeyen birçok kişi SPSS Ki-kare bağımsızlık testi fiyatları araştırmasına girmekten başka seçenek bulamıyor. Bir diğer ki-kare testi de ki-karenin uygunluk üzerine yapılan testidir. Bu testte, aynı olasılık dağılımını almış ya da aynı değerler setinden gelen örneklerin tamamı kontrol edilir. Örneğin; erkeklere ve kadınlara hangi televizyon programını sevdiklerinin sorulduğu bir anketin analizinde bu test kullanılmalıdır. Benzer testleri yapan birçok araştırmacının firmaların SPSS Ki-kare uygunluk testi fiyatları ile meşgul olduğuna şahit oluyoruz.

No Comment

Comments are closed.