0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

SPSS Anket Veri Girişi Nasıl Yapılır?

Statistical Package for Social Sciences ( SPSS ) Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket Programı ifadesi ile karşılanmaktadır. Adındaki ipucundan da anlaşıldığı gibi bu program sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan araştırmaların sonuçlandırılmasında özel olarak tercih edilmektedir. Bununla beraber, farklı alanlarda da araştırmaların değerlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Veri ve veri analizi nedir?

Veri, toplanan ya da gözlemlenen sayılar olarak ifade edilir ve bunlar üzerinden tahmin yürütülür. Başka bir deyiş ile araştırmalarda toplanması istenen sonuçlardır.

Veri analizi, toplanan verilerin istatistiksel teknikler kullanılarak işlenmesi ile anlamlı sonuçlar yakalanması ve bu verilere anlam yüklenmesidir. Verilere yüklenen bu anlamlar ile araştırmanın sonucu belirlenmekte ve bu sonuçlar üstünden çıkarımlar yapılmaktadır. Yani toplanan ham verilerin bilgi ile yoğrularak analizinin yapılması ve bu verilere anlam katılmasını sağlamaktadır.

SPSS Anket veri girişi ve anket analizi

Sosyal, bilimsel ve daha pek çok alanda Pazar araştırması yapmak amacı ile geliştirilen anket yöntemi en sıklıkla kullanılan olmuştur. Anket yöntemi sayesinde araştırılması istenen konu ile dahil olacak kitlenin belirlenmesinin ardında veriler toplanmaya başlanır ve araştırmanın amacı doğrultusunda veriler istatiksel yöntemlerin kullanımı ile analiz edilerek mantıklı sonuçlar yakalanır. Bu sonuçları elde etmek için spss anket analizi, anket analizini gerçekleştirmek için ise spss veri girişi uygulamaları yapılır. Anket analiz sistemi araştırmayı sonuçlandırmak için kullanılan ve en çok tercih edilen paket programdır. Spss anket analizi, Belli bir konunun araştırılması amacı ile geliştirilen bir anketin araştırmacının istekleri ve araştırılmak istenen konu doğrultusunda katılımcılarından toplanan verilerin spss paket programına girilerek gereken analizlerin yapılmasını ve çıkan sonuçların tablolar ile anlaşılacak grafikler yardımıyla gösterilmesini içermektedir. Öte yandan firmaların ürettikleri ürünlerden veya hizmetlerden tüketicilerin memnun olup olmadıklarını ölçmek için anketler geliştirilmektedir. Böylelikle tüketicilerin ürün ya da hizmetle ilgili görüşlerine başvurulmaktadır. Bu anket çalışması ile elde edilen veriler anketlere girilerek spss programına aktarılır. Bu çalışma şirketlerin tüketicilerin tutumları hakkında bilgilenmelerini ve ürünleri hakkında bilgi edinmesini sağlamaktadır. Buna göre tüketicilerin görüşleri alınarak ürünü geliştirme çalışmaları yapılır. Burada amaç satışları daha ileriye taşımaktır. Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman spss anket analizi uygulamalarının doğru çalışmalar yapıldığı zaman bilim ve sosyal olarak pek çok alanda ilerleme kaydedileceği ve araştırmacının araştıracağı konu ile ilgili sağlıklı sonuçlar elde edebilmesi için çok önemli olduğu öngörülmektedir. Bu sebepten dolayı spss paket programı ile ilgili olarak, konusunda uzman olan kişiler ve profesyonel kurumlarla çalışılması gerektiği fikri ileri sürülmektedir.

Anket Veri Girişi hizmetleri

SPSS’te anket veri girişi; veri görünümü bölümünde manuel olarak ya da diğer bir dosyanın SPSS içindeki file>open >data seçenekleri kullanılarak aktarılması ile gerçekleştirilebilir.  Microsoft Excel , text, SAS ve Stata dosyaları aktarılabilen dosyalar içerisindedir. Anket oluşturma işlemlerinde spss değişken tanımlama, veri girişi gibi adımların tamamlanması ile spss anket örneği ortaya çıkar.

 

Alanında uzman kadromuz ile daha önceden topladığınız anket gibi verilerin SPSS, Excel ya da kullandığınız benzer programlara aktarılması sağlanmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin bilgisayara aktarılmasında aktarılma hızlarına ve verilerin türüne göre bir ücretlendirme yapılmaktadır. Ayrıca istekleriniz doğrultusunda  veri girişlerinizi gerçekleştirebilmeniz için özel bilgisayar yazılımları yapılabilmektedir. Elinizde bulunan verilerin, veri tabanı ya da benzeri sistemlere aktarılması gibi durumlar da tarafımızdan gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlerde aktarılacak veriler ve istenilen yazılımlar fiyatı belirleyen esas etkendir. Fiyat için bizim ile iletişime geçiniz.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.