0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

Gelişen, büyüyen ve kalabalıklaşan dünyada her şey daha hızlı hale geliyor. Söz konusu hız ve bunun yarattığı karmaşa içerisinde iş yapabilmenin tek yolu ise doğru verilerle doğru analizler geliştirebilmek ve bu analizlerin sonuçlarına göre değerlendirmeler yapıp, kararlar verilmesinden geçiyor. Durum böyle olunca doğru veriler ve bunların sınıflandırılıp değerlendirilebilmesi özel bilgisayar programlarını gerekli kılıyor. Bu amaçla geliştirilmiş olan SPSS (Statistical Packages fort he Social Sciences), yani sosyal bilimler için istatistik paketi anlamına gelen istatistik programı, sosyal bilimlerde kullanılan ve anket verilerinin değerlendirilmesi, bu verilerin işlenmesi ve raporlanması gibi işlemlerin kolayca yapılabilmesini sağlıyor. Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre bu program, ilgili eğitim kurumlarında öğretilen bir program olması nedeniyle de yoğun olarak tercih ediliyor.

Söz konusu sosyal bilimler ve bu alanda çalışan insanlar, SPSS programı aracılığıyla değerlendirmeler yapabilmek için ihtiyaç duydukları verileri ise, profesyonel şirketlerden edinmek durumundadırlar. Bu şirketlerin hizmet verdikleri temel konu, gerek özel gerekse kamu kurumlarının ve çeşitli konularda araştırma faaliyeti gösteren insanların ihtiyaç duydukları anketlerin oluşturulması, bu anketler sonucunda ortaya çıkan verilerin istatistiksel olarak belirlenmesi ve analiz sonuçlarının raporlanmasıdır.

Bu şirketlerin veri analiz hizmetleri bölgesel olarak da gerçekleşebilmektedir. Bahsi geçen sosyal bilimler, araştırma konularına göre bölgesel demografik analizler talep ettiklerinde, o bölgeye özel istatistiki veriler oluşturmak durumundadırlar. Örneğin Siirt SPSS veri analiz saha hizmetleri, Siirt şehri ve bölgesi için talep edilen bir konuda yapılan anket ve analizleri ortaya koyarken, Afyon SPSS veri analiz saha hizmetleri Afyon ve bölgesi için özel çalışmaları gerektirir. Bu farklı ve özel çalışmaların ücretlendirmesi de doğal olarak farklı olacaktır. Çünkü Siirt SPSS veri analiz fiyatları ile Afyon SPSS veri analiz fiyatları, kapsam, içerik ve yoğunluk açısından farklıdır. Bölgesel analizler ilgili bölgenin siyasi ve ekonomik durumlarına göre de çeşitlenebilir. Hakkari SPSS veri analiz hizmetlerinin turizm alanına yönelik olmasından çok eğitim alanına yönelik olması çok normaldir ve analiz şirketleri oluşturacakları anketlerde bu özelliklere dikkat etmek durumundadırlar.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.