0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

SPSS Ne Demek?

Spss kullanımı oldukça kolay olan Sosyal bilimlerin ağırlıklı olarak kullandığı, istatistik programıdır. Peki, spss nedir sorusunun cevabı İngilizcesi  Statistical Packages for the Social Sciences olan Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı ifadesinin anlamlı olarak kısaltılmış hali şeklinde cevaplanabilir. Türkçe’de kısaca Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi manasında kullanılan spss başta Sosyal Bilimler olmak üzere Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında hatta kurum ve kuruluşların Pazar araştırması yapmasında tercih edilir.

Windows, Linux ve Mac işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilmektedir. Araştırmacılar ve Akademisyenler için faydalı istatistik programıdır ve karar verme aşamasında etkin rol oynar. İlk kez 1968 senesinde ortaya çıkmıştır. Şu an yaygın olarak PASW adıyla 20. sürümü kullanılmaktadır. Microsoft Excel programına benzeyen bir görünüme sahiptir.

Spss hangi alanlarda kullanılmaktadır?

  • Akademik araştırmalar,
  • market  ve anket araştırmalarında
  • Planlama ve ileri önsezilerde,
  • Kalitenin artırılması istenilen alanlarda,
  • İnsan kaynakları ve kaynak kullanımında,
  • Rapor yazma ve karar verme süreçlerinde kullanılır.

Spss Programı Ne İşe Yarar?

SPSS programı, başta anket analizleri olmak üzere fen bilimleri ya da sağlık bilimleri alanlarında toplanan bazı ölçümlerin edilmesinde kullanılır. Verilerin adet bazında sayısal olarak dağılımları belirlenirken frekans analizi yöntemi uygulanır. Elde edilen verilerle alakalı olarak standart sapma, ortalama, medyan ve mod cinsinden değerlerin hesaplamasında ise tanımlayıcı istatistiklere başvurulur. Tanımlayıcı istatistikler ile Frekans analizi aslında temel analizler olup kolaylıkla yapılabilmektedir.

İlişki veya Karşılaştırma analizleri iki grup altında gerçekleşir. Bu iki grup parametrik ile non parametrik ismindedir. Parametrik veya non parametrik analiz yönteminin hangisinin kullanılacağına belli ölçütler kapsamında karar verilir. Bu ölçütlerin ilk sıralarını verilerin homojenliği ya da normal dağılıma uygunluğu yer almaktadır. Homojenlik ile Normal dağılım ifadeleri istatistiksel bilgiye gereksinim duyar. Kısacası; normal dağılım ve homojenlik veri sıralamasında verilerinin birbirine ne denli yakın ya da uzak olduğu yani diğer bir tabirle ne denli dağınık olduğu incelenir.

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar

spss nasıl kullanılır diyenler tarafından yapılan en büyük kusur geleneksel yaklaşımların kullanılmasıdır. Kaba bir söylemle “imam böyle yaptıysa madem cemaat şöyle yapsın” ifadesinin tarzı geleneksel yaklaşıma örnek olarak gösterilebilir. Yapılan analizde asıl önemli olan kimin ne türden bir analiz gerçekleştirdiği değil ölçütlerin sağlanıp sağlanmadığı olmalıdır. Bu sebepten SPSS programının kullanılması ile laboratuvar mı, saha testleri mi, ya da anket uygulaması mı hangi analizlerin gerçekleştirileceğine çalışmaya start vermeden önce planlanmalı ve bu çalışma sırasına göre hareket edilmelidir. Çalışmadan sonra analizlerin hangisinin gerçekleştirileceğine karar vermeye çalışmak büyük risk taşıyan bir durumdur ve yapılan ölçümlerin hepsinin boşa gitmesine sebep olur. Bu nedenden ötürü SPSS olsun ya da herhangi bir analiz programı olsun fark etmez, çalışmaya start vermeden bir uzmana danışmak araştırmacıya yarar sağlayacaktır.

İstatistiksel Veri Analizleri

Her biri alanında uzman ekibimiz ile her tür akademik çalışmanız için istatistiksel veri analizi hizmetleri sunmaktayız. İstatistiksel veri analizi işlemleri için ilk olarak müşterilerimizden çalışmaları ile alakalı hipotezler ya da alt problemler istemekteyiz. Buna göre verilen hipotez ya da alt problemlere uygun istatistiksel veri analiz yöntemleri kullanmaktayız. Eğer hipotezleriniz ya da alt problemleriniz mevcut değilse firmamız tarafından bunları da tamamlayabilmekteyiz. Ayrıca veri analizleri sonucunda ortaya çıkan tabloları ayrıntılı olarak yorumlamaktayız. Aklınızdaki her türlü soruyu ve spss fiyatı ile ilgili bilgilere firmamıza ulaşarak sorabilirsiniz.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.