0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

Eğitim seviyesi insanların toplumsal yaşamdaki konumlarını ve statülerini belirler. Bir ülke veya bölgenin eğitim seviyesini ortaya koymaya çalışan bir araştırma, bölgesel dinamikleri de yakından incelemelidir. Büyükşehirlerdeki eğitim seviyesi ile küçük şehirlerdeki eğitim seviyesinin birbirinden farklı olması birçok etkenle açıklanabilecek bir durumdur. Bu birçok etkeni ortaya koyarken, ‘Neden?’ sorusunu sormak, yapılacak saha analiz çalışmalarının verimliliğini doğrudan etkiler. ‘Neden eğitim almadınız?’ ya da ‘Neden başka bir şehirde eğitim aldınız?’ gibi…

Farklı şehirler arasındaki eğitim düzeyi farklılıkları, soruların cevaplarında da görülebileceği gibi birçok nedene bağlıdır. Bu cevapları istatistik veriler halinde ortaya koyacak olan SPSS (Sosyal bilimler için istatistik paketi) programı, değerlendirmeleri sayısal verilerle ortaya çıkaracaktır. Örneğin Ankara SPSS veri analiz saha hizmetleri, Ankara’daki eğitim seviyesinin İçel/Mersin’den farklı olduğunu gösterecektir. Benzer şekilde İçel SPSS veri analiz saha hizmetleri, Tokat SPSS veri analiz saha hizmetleri ile farklı sonuçlar ortaya koyacaktır. Çünkü başkent olarak Ankara, ekonomik ve sosyal dengeleri açısından İçel ve Tokat’tan daha farklı bir yapıdadır. Bu yapı farklılığı, anket çalışmalarındaki ‘Neden?’ sorusuyla net bir şekilde ortaya konulabilir. Mesela İçel, ekonomik zorluklar nedeniyle insanların göç etmek zorunda kaldığı bir şehir olarak ortaya çıkabilirken, Ankara daha eğitimli insanların çalışmak amacıyla yaşadığı bir şehir görünümündedir. Anketlere ve SPSS analiz sonuçlarına bu şekilde bir verinin yansıması, bu verileri değerlendirecek uzmanlar için farklı sorulara ve yorumlara yol açabilir ve bu durum sonuç değerlendirmelerinin çok yönlülüğe sahip olmasını sağlayabilir. Ki bu, çok yönlü bir akademik çalışma ortaya koyar.

Analiz saha hizmetlerinin bu çok yönlülüğü sağlayacak kriterlerde oluşturulması, SPSS analizi gerçekleştiren şirketlerin de ne kadar başarılı bir çalışma ortaya koyduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Farklı bölgelerde gerçekleştirilen başarılı çalışmaların zorlukları ve yoğunlukları farklı olacaktır. Dolayısıyla Ankara SPSS veri analiz fiyatları belirlenirken farklı bir denge, İçel SPSS veri analiz fiyatları belirlenirken farklı bir denge gözetilmektedir. Uzman kadrolara sahip olan başarılı analiz şirketleri, bu dengeleri de gözetecek uzmanlığa sahiplerdir.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.