0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

Faktör Analizi Uygulamaları

Faktör analizi genel anlamda birbirine benzer olan değişkenlerin bir arada toplanabileceğini ve insanların alışkanlıkları ya da doğada gerçekleşmekte olan tüm olaylar incelendiğinde diğer olaylar ile doğrudan ilişkisinin olduğunu kanıtlamak üzerine yapılan bir analiz çeşididir. Örnek verecek olursak; rahatsızlık geçiren bir bireyin hastalık değerleri incelendiği zaman bunun temel sebebinin aslında kanın pompalanmasıyla ilgili olduğu ya da gün içinde aldığı oksijen miktarıyla alakalı olduğu bilgisine ulaşılabilir. Grip olan bir hastanın gün içinde kendini yorgun hissetmesi ile astım hastası olan bir hastanın kendini yorgun hissetmesi arasında güçlü bir ilişki olduğuna ve bunu genelleme yapabilme imkanının olup olmadığını inceleyen bir analiz türüdür. Nasıl ki grip olan bir hastanın burnu tıkalı olduğu için gün içinde aldığı oksijen miktarının azalması yorgunluğa sebebiyet veriyorsa, benzer şekilde astım hastası olan bireyin de gün içinde aldığı oksijen miktarının az olmasının yorgunluğa sebebiyet vermesi analiz edilir. Bu iki öğe birbirinden farklı olsa dahi yorgunluk sebebi olarak yeterli oksijenin alınamıyor olması gibi bir genelleme yapılabilmektedir. Bu genellemenin doğru olup olmadığını denetleme noktasında faktör analizinin önemli bir etkisi vardır.

Faktör analizi son zamanların en çok kullanılan programı olan SPSS tarafından kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Yapılan anketler aracılığıyla bireylerin alışkanlıklarının nasıl gerçekleştiğini anlamak ve bu alışkanlıkların birbiri ile ilişkisini tespit etmek amacıyla yapılan bu faktör analizi, birçok olayın kolay bir şekilde anlaşılabilmesi noktasında başarılı sonuçlar vermektedir. İstatistiğin önemli bir konusu olan faktör analizinde en önemli olgu, anket yaparken doğru soruların sorulması gerektiğidir. Eğer sorular doğru şekilde sorulur ve yanıtları da doğru şekilde kaydedilirse, yapılan araştırmanın genellemeye uygun olup olmadığı kolay bir şekilde tespit edilebilir.

Bilimsel araştırmalar açısından oldukça değerli bir yere sahip olan Faktör Analizi, uzmanlarımız tarafından SPSS yardımı ile gerçekleştirilmekte ve bilimsel çalışmalarınıza ışık tutulması adına önemli bir kazanım elde edilmektedir. Yapacağınız saha araştırması konusunda da oldukça profesyonel şekilde hizmet vermekte olan ekibimiz sayesinde, araştıracağınız konunun detaylarını söylemeniz durumunda uzman ekibimiz gerekli tüm ihtiyaçlarınızı gerçekleştirecektir. SPSS programına değişkenlere verilen yanıtların doğru şekilde girilmesi ve analizinin yapılması da gerçekleştirilebilmektedir.