0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

Ki-Kare Testi Uygulamaları

Ki kare testleri istatistiğin en temel konularından biri olarak karşımıza çıkar. Bugüne kadar çok sayıda bilimsel çalışmada, tezde ve makalede kullanılmış olan ki kare testi, istatistiğin en önemli konuları arasında yer almaktadır. Anakütlenin içinden çekilmiş olan örneklemlerin sayısından dağılım şekline kadar birçok farklı etkene göre değişebilen ki kare testinin farklı aşamaları bulunmaktadır. Bu farklılıklara göre daha değişik bir ki kare testi uygulaması mümkün olurken hemen herkesin bildiği 3 farklı ki kare testi bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak: Pearson’un ki kare testi, bağımsızlık için ki kare testi ve homojenlik için ki kare testi olmak üzere 3 farklı şekilde sıralayabiliriz.

Oldukça basit bir test olan ki kare testinin en yaygın kullanım şekli ve en kolay uygulanabilir şekli sıralamada ilk saydığımız Pearson’un ki kare testidir. Hatta bu teknik o kadar çok kullanılır ki eğer bir uygulamada ki kare testinin yapılması isteniyorsa akla gelen ilk yöntem Pearson’un ki kare testi yöntemidir. Diğer yöntemler olan homokenlik için ki kare testi ve bağımsızlık için ki kare testi, Pearson’un ki kare testinin yanında pek de kullanılan bir teknik değildir.

Ki kare testinin yapılabilmesi için genellikle verilerin bir tablo halinde verilmesi gerekir. Bu tabloda değişkenlerin 2 veya 2’den daha fazla olması beklenirken benzer şekilde bu değişkenlerin düzeylerinin de yine 2 veya 2’den daha fazla olması beklenir. 2 satırlı ve 2 sütunlu olan testler için ki kare testi uygulamaları daha kolay olurken, bu sayının daha çok artması, testin yapılmasını güçleştirebilmektedir. Yapılacak olan matematiksel işlemlerde karışıklık olmaması adına çok titiz bir çalışma yapılması gerekirken bu testin SPSS gibi paket programları aracılığıyla yapılması, bu testin sonucunun doğru şekilde çıkmasında oldukça önemli bir etkendir.

Ki kare testinin SPSS’de uygulamasının yapılabilmesi için öncelikle verilerin doğru şekilde programa girilmesi gerekir. Veriler girildikten sonra Analysis sekmesi aracılığıyla ki kare testinin “X” işaretinin üzerinde kare olduğunu gösterecek şekilde “2” ifadesini görüyorsanız, doğru testin o olduğundan emin olabilirsiniz. Uzun zamandır bu alanda çalışmakta olan uzman ekiplerimiz sayesinde sizin için oldukça uygun fiyatlardan ki kare testini gerçekleştirebileceğimizi bilmenizi isteriz.