0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

Korelasyon Katsayısı ( r ) Hesaplamaları

Bilimsel araştırmalara öncü olan istatistiki hesaplama ve analiz araçlarından biri olan korelasyon, her geçen gün daha çok kullanım alanı ile ön plana çıkan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Korelasyon hesaplamalarının gerçekleştirilebilmesi için 2 farklı değişkenin ve bu değişkenleri ortak noktada buluşturan bir özellik olması gerekir. Bu değişkenlerin birbiri ile ilişkisinin doğru şekilde anlaşılabilmesi için yapılmakta olan bu testin sonucunda bulunan ve “r” olarak ifade edilen bu sayının -1 ile +1 aralığında olması gerekir.

Korelasyon katsayısı eğer +1 veya +1’e yakın bir değer çıkarsa, iki değişken arasında doğrusal bir ilişkinin olduğunu gösterir. Örnek verecek olursak çok fazla fast food tüketen bir bireyin istatistiki verileri ile kilogram olarak ağırlığı karşılaştırıldığı zaman, bu değerler +1’e yakın bir sonuç verecektir.

Korelasyon katsayısının bir önceki duruma göre tam tersi olarak -1 ve -1’e yakın bir değer olması ise, 2 değişken arasında zıt yönlü bir ilişkinin olduğunu gösterir. Buna örnek verecek olursak gün içerisinde spora ayrılan vaktin dakika olarak karşılığı ile kişinin aldığı kilonun karşılaştırılması arasında zıt yönlü bir ilişki olduğu görülecek ve kişi ne kadar çok spor yapıyorsa o kadar zayıfladığını görecektir. Bu durumda da kişinin değerleri için yapılan korelasyon kat sayısı -1’e yakın bir değer çıkacaktır.

Korelasyon kat sayısının 0 (sıfır) olması durumunda da bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı kanısı uyanır. Buna örnek verecek olursak bir kişinin gün içinde telefonunun çalması ile masa başında oturma süresinin karşılaştırılması söylenebilir…

Korelasyon katsayısının hesaplanması için gelişmiş olan hesap makineleri olmasına rağmen çağımızın bilgisayar çağı olması nedeniyle bilgisayar ortamında da kolay bir şekilde bu karmaşık işlemin yapılması mümkündür. Verilerin SPSS programına doğru şekilde girilmesi neticesinde korelasyon katsayısının hesaplanması mümkün olurken, bu değerin -1 ile +1 arasında olmadığını görüyorsanız veri girişinde bir hata yaptığınıza kesin gözüyle bakabilirsiniz.

Bilimsel çalışmaların en temel öğelerinden biri olan korelasyon katsayısı hesaplamalarını neredeyse her çalışma sonrasında gerçekleştirmekte olan deneyimli ekibimiz, bu alanda yüzlerce bilimsel çalışmanın öncülüğünü yapmanın haklı gururunu taşıyor.