0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

Kruskall Wallis H Testi

Kruskall Wallis H Testi diğer testlere göre daha farklı bir yapıya sahiptir. Bilimsel araştırmalar için toplanmış olan 2 farklı gruptan oluşan verinin birbiri ile doğru bir uyum içinde olup olmadığının test edilmesini sağlayan Kruskal Wallis H Testi, bazı kaynaklarda tek yönlü sıralamalı varyans analizi olarak da tarif edilebilmektedir. Bu testlerin gerçekleşmesi için matematiksel anlamda 2 farklı grubun olması gerekirken, bu gruplar arasındaki medyanların karşılaştırılması olarak da düşünülebilir.

Tek yönlü varyans analizinin bir değişik modeli olarak da söylenebilen Kruskall Wallis H Testi, son zamanlarda birçok bilimsel araştırmaya öncülük etmiş olan önemli çalışmalardan biridir. Anakütlenin grup medyanlarının eşit olup olmamasına yönelik yapılan çalışmalarla ile 2 farklı grup arasındaki ilişkiyi inceler. Ancak bu verilerin oransal ölçekli ya da aralıklı ölçekli olması gerekir. Veriler bu kriterlere uygun olmadığı taktirde bu testin yapılması mümkün değildir. Örnekleme yapılırken anakütle içerisinden seçilen örneklerin rassal olarak seçilip seçilmediği ile ilgilenmektedir. Bu test yapılırken yokluk hipotezi ve varlık hipotezi kurulur, bu hipotezlerin doğruluğu sınanır.

Kruskall Wallis H Testi yapılırken anakütlenin ve seçilmiş olan örneklerin normal dağıldığı varsayımı yapılmaktadır. Normal dağılıma sahip olduğu düşünülen veri üzerinden yapılan bu işlemler, örneklem hakkında önemli bilgiler verir.

Kruskall Wallis H Testi uygulamalarında örneklemlerin doğrudan kendi verileri değil, bu verilere atanmış olan sıralama numaraları kullanılır. Bu numaralar aracılığıyla yapılan çalışmalar, bugüne kadar birçok bilimsel çalışmanın yapılabilmesine öncülük etmiştir.

Ekibimizde çalışan ve akademik kariyere sahip olan uzman kişiler tarafından yapılmakta olan Kruskall Wallis yöntemi, birçok lisans, yüksek lisans ve doktora bazındaki çalışmaları kapsamıştır. Bu alanda oldukça deneyimli olan ekibimizde, analiz yöntemlerine göre belirlemiş olduğumuz uzmanlar çalışmakta ve herkes kendi alanındaki işler ile ilgilenmektedir. Bilimsel çalışmaların, tezlerin ve makalelerin oluşması aşamasındaki hemen her alanda hizmet vermekte olan firmamız, tüm bu çalışmaların en başından sonuna kadar ki her alanda size yardımcı olabilmektedir. Hatta saha araştırmalarında ve anket çalışmalarının gerçekleşmesinde dahi profesyonel şekilde hizmet vermekte olan elemanlarımız mevcuttur.