0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

Kümeleme Analizi Uygulamaları

İstatistiğin en önemli dallarından biri olan çok değişkenli istatistiksel çalışmalardan biri olan kümeleme analizi, çok sayıda bilimsel çalışmayı daha kolay ve anlaşılır bir hale getiren önemli bir tekniktir. Tıptan, kimyasal çalışmalara, bilimsel araştırmalardan çevre bilimine kadar hemen her alanda kullanılmayı gerektiren kümeleme analizinde asıl ana amaç, belirli özellikleri aynı olan değişkenlerin ya da durumların bir arada genelleme yaparak toplanabilmesini sağlar. Bu sayede araştırmalar daha geniş kapsamlı olarak irdelenebilmekte, çalışmalar daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Her geçen gün daha farklı alanlarda kullanılmakta olan küme analizi, istatistiğin en temel yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kümeleme analizinin gerçekleştirilebilmesi için değişkenlerin hemen hepsinin özellikleri detaylı bir şekilde irdelenmektedir. Özelliklerin birbiri ile olan benzerliğinin incelenmesinin ardından gerçekleştirilen analizin birçok bilimsel araştırmaya öncülük ettiği hemen herkes tarafından bilinmektedir. Farklı istatistiksel hesaplamalar yardımıyla değişkenlerin, nesnelerin, anakütlenin ya da örneklemin birbiri ile olan benzerliğinin saptanmasının ardından, durumun daha genel bir ifade haline dönüşmesini sağlayan bu yöntem, kısa sürede çok karmaşık olan işlemlerin yapılabilmesini sağlamaktadır.

Kümeleme analizi aracılığıyla doğru değişkenlerin birleştirilmesini sağlamak ve olayların birbiri ile aynı özelliği irdelenerek bir genellemenin yapılması, anakütleden ya da gözlem yapılmakta olan n tane örneklemden alınan bilgilerin küçük bir kısmının kaybolmasına neden olabilmektedir. Ancak genelleme yapılarak istatistiksel işlemlerin daha kolay yapılabilmesi ön görüldüğü için bu tür küçük kayıplar ciddiye alınmamaktadır.

Kümeleme analizi çok karmaşık olan işlemlerin daha kolay bir şekilde yapılabilmesine imkan tanıdığı için bugüne kadar hemen tüm makalelerde ve tez çalışmalarında uygulanabilen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kümeleme analizinin ayrıca SPSS ile çok daha kolay bir şekilde yapılabiliyor olması, bu analizin kullanım oranını ciddi şekilde artırmaktadır. SPSS’in hemen tüm analizlerinde uzman olan ekiplerimiz sayesinde bu analizlerin kolay bir şekilde yapılabilmesi mümkün olmakta, bu analiz sayesinde bilimsel çalışmalarınız daha fazla hız kazanmaktadır. Alanında uzman ekibimizle hizmet vermekte olduğumuz bu alanda, bugüne kadar çok sayıda kümeleme analizini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.