0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

Mann Whitney U Sınaması

İstatistiğin parametrik olmayan testlerinden biri olan Mann Whitney U Testi aslında Wilcoxon sıralama toplam testine de çok benzerlik gösterir. Bu testin yapılma amacı 2 farklı örneklemin birbiri ile dağılımlarının benzerlik gösterip göstermediğine yöneliktir. İki örneklem arasında anlamlı bir sonuca gitmek için öncelikle dağılımlarının benzerlik gösterip göstermediğine bakmak gerekir. Bu dağılım benzerliği saptandıktan sonrasında istatistiksel işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olabilmektedir. O yüzden Mann Whitney U Testi bilimsel çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için olmazsa olmazlar arasında yer alan bir testtir.

Wilcoxon sıra testi ile çok ilgili olan Mann Whitney U Testi’nin benzerliği testin yapım aşamasındaki ilk durumun çok benzer olmasından kaynaklanmaktadır. Aralarındaki fark ise Wilcoxon sıra testinin yapılabilmesi için 2 örneklemin eleman sayılarının eşit olması gerekirken Mann Whitney U Testi’nde böyle bir eşitliğe ihtiyaç olmamasıdır. Birinci örneklemin sayısı ile ikinci örneklemin sayısı arasında fark olsa bile bu test yine de uygulanabilmektedir.

Mann Whitney U Sınaması’nın gerçekleştirilebilmesi için kullanılacak olan örneklem verilerinin sırasal ölçekli, aralıklı ölçekli veya orantılı ölçekli olması gerekir. Veriler arasında bu ölçek türlerinden biri yoksa, sadece sınıflandırmaya yönelik bir örneklem verisi bulunuyorsa bu durumda niceliksel değil niteliksel bir veri olduğu için bu değerlerin Mann Whitney U Sınaması’nın yapılması söz konusu olmamaktadır.

Hemen her istatistiksel yöntemde olduğu gibi bu yöntemde de yine benzer şekilde yokluk hipotezi kurulur ve bu hipotezin doğru olup olmadığının sınaması yapılır. Buna bağlı olarak örneklemler arasında dağılım özelliklerinin benzer olup olmadığı belirlenir ve buna bağlı olarak örneklemler arasında anlamlılık sınamaları yapılabilir.

Mann Whitney U Sınaması normalde elle yapması da oldukça kolay olan bir yöntemdir. Ancak elle hesaplama hatası yapma gibi bir ihtimal olduğu için ve bir de sonuçların grafiksel açıdan değerlendirilmesi el ile yapıldığında mümkün olmadığı için SPSS gibi paket programlarının kullanılmasının çok büyük artısı olacaktır. Ancak kullanımı oldukça basit olmasına rağmen SPSS’de analiz yapmayı bilmeyen çok sayıda kişinin olduğunu biliyoruz. Eğer Mann Whitney U Sınaması’nı SPSS programında gerçekleştirip sonuçlarını irdelemek istiyorsanız uzman ekibimizle size desteğe hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.