0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

Regresyon Analizi Uygulamaları

Bilimsel araştırmalarda çok ismi geçen regresyon analizi, iki farklı değişkenin ya da daha fazla değişkenin birbirileri ile olan ilişkilerini inceleyen farklı bir metottur. Bu metot sayesinde birçok değişkenin birbiri ile ilişkisi net olarak ortaya koyulabiliyorken, yapılan işlemlerin çok uzun olması bu süreçte hata yapılma oranını artırmaktadır. Belirli bir formül üzerindeki her bir kıstasın bulunması için çok uzun işlemlerin gerekmesi, bu süreçte olası hataları artıracağından bu işin en doğru şekilde yapılması SPSS gibi istatistiki sonuçlar gösterebilen programlar aracılığıyla mümkün olabilmektedir. SPSS’de sadece veri girişinin doğru şekilde yapıldığına dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Sonrasında hemen her şeyin program üzerinde yapılabiliyor olması, regresyon analizinin de doğru şekilde yapılmasına imkan tanıyacaktır.

Regresyon analizinin yapılabilmesi için değişkenlerden birinin bağımlı diğerinin ise bağımsız değişken olması gerekir. Değişkenlerin birbiri ile ilişkisini inceleyebilmek adına gerekli olan bu adım, regresyon analizlerinin tamamı için geçerlidir. Regresyon analizinin en çok kullanılan yöntemi en küçük kareler yöntemidir. Çok sayıda bilimsel araştırmada etkin bir rol oynayan regresyon analizi, birçok farklı olguda da kullanılabilmektedir.

Regresyon analizlerinin SPSS üzerinde gerçekleşebilmesi için SPSS programını kullanmaya aşina olan bir bireyin çalışma ile ilgilenmesi gerekir. Normalde çok karışık olan bir işlem SPSS ile çok rahat bir şekilde yapılabiliyor olmasına rağmen, verilerin girişi aşamasında SPSS’de yine uzmanlık gerektirecek şekilde bir çalışma prensibine sahiptir. Alanında uzman olan bireyler için çok basit olsa da, konu ile ilgisi olmayan bireyler için bu program pek de kolay gelmeyebilir.

Regresyon analizinin gerçekleştirilebilmesi için uygulanan formülün yerli yerine yerleştirilmesi için, el ile yapılan işlemlerde yuvarlamadan kaynaklı olarak ciddi hatalar oluşacağını bilmek gerekir. Virgülden sonrasındaki 3 basamağın alınmasının dahi sonucu değiştirmemek noktasında yeterli olmayabilir. Bu denli uzun işlemleri gerektiren çalışmaların el ile ya da hesap makinesi ile yapılması pek de mantıklı değildir. O yüzden firmamızda çalışan uzman ekipler ile çalışmak ve karışık olan bu uygulamanın en kolay bir şekilde yapılması mümkün olan uzmanların eline bırakılması, yapılacak en doğru hareket olacaktır.