0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

SPSS Veri Analizi Hizmetleri

İstatistik, Dünya’daki hemen her olayın içinde yer alan bir olgudur. İstatistiğin oldukça geniş çaplı bir alanının olması, tüm Dünya’nın aslında karmaşık bir matematik probleminden oluşuyor olması, bu alanda farklı çalışmaların yapılmasına da imkan tanımıştır. Her geçen gün günümüzdeki olayların matematiksel olarak ifade edilmesinin bir seviye daha ilerlemesi üzerine, günümüzde artık tüm olaylar istatistiki açıdan incelenebilir ve incelenen olayların anlamlı bir şekilde analizi yapılabilir. Bu anlamda yapılan tüm araştırmalar için el ile hesaplama yapmak ya da hesap makinesi ile işlemleri yaparak sonuçları kağıda yazma yöntemi, ister istemez hesap hatalarının oluşmasına sebebiyet verecektir. İstatistiksel hesaplamalarda yapı itibariyle çok geniş çaplı olayları incelediği için, içinde çok fazla değişkenin ve düzeyin olduğu durumları da sınıflandırma ve kümeleme yöntemleri ile daha basit bir hale getirebilir, çok karmaşık problemlerin çözülmesine imkan tanıyabilir. Bu durumların daha hatasız bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla yapılmış olan istatistik paket programları, her geçen gün daha da fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Özellikle de bilimsel çalışmalara öncelik eden bu paket programlarının en kolayı ve Dünya çapında en çok kullanılanı, hiç şüphe yok ki SPSS programıdır.

SPSS, araştırma bazında toplanmış olan verilerin kolay bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlayan, yaygın halde kullanılmakta olan bir programdır. Programın veri girişinin yanı sıra verilerin analizlerinin de yapılmasının oldukça kolay olması, programın popülaritesinin bu kadar yüksek olmasındaki en büyük etkenler arasında yer alır. Önceden sadece lisans bazındaki öğrencilerin tercih ettiği SPSS programı, her yeni sürümü ile kendisini biraz daha geliştirdiği için daha üst sınıf ve doktora aşamasındaki kişilerin de tercihi arasına girdi. Hemen her analizin kolay bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan, bu sonuçların anlamlı bir netice vermesi için doğru bir yorum çıkaran, bu yorumun daha net anlaşılabilmesi için belirli grafiksel gösterimlere imkan tanıyan bu programın daha uzun bir süre boyunca tüm bilimsel araştırmalara rehberlik edeceği tahmin ediliyor.

Alanında uzman olan ekiplerimiz STATA, SAS, MATLAB gibi programları kullanıyor olsa da en yaygın olarak SPSS programını kullanmayı tercih ediyor. Çalışmalarınızın durumuna göre diğer paket programlarını da kullanarak analizlerinizi gerçekleştirebiliyoruz.