0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

SPSS İle Veri Girişi Nasıl Yapılır?

Yeni veri dosyası yaratmak

Her çalışma ile ilgili olarak planlama evresinde hangi verilerin toplanılacağına, bu verilerin ne şekilde kaydedileceğine ve ne tür bir analiz gerçekleştirileceğine karar verilmelidir. Çalışmanın amacı ile tasarımı; birincil ile ikincil sonlanım ölçütlerinin ne olduğunu belirler. Bundan dolayı, hangi değişkenleri toplayarak ne tür bir analiz gerçekleştirileceği ile anlamlılıkların değerlendirileceği en baştan bellidir. Bunlardan sonra veri toplamada kullanılacak anket, form ya da tablo gibi materyaller hazırlanır ve etik kurulun onayı alınır. İşte bu anket, form ya da tabloların verilerinin baştan istatistik yazılımlarında ne türde kodlanacağı belirlenir ve veri dosyası hazırlanırsa sonrasında yanlış veya eksik kodlanmış bir verinin tekrar dönüştürülmesi beklenmez.

SPSS açılır açılmaz sağ tarafta yer alan Type in data seçeneğine tıklayarak veri dosyası oluşturulur. Ya da bu ekran cancel’e basarak geçilir ve yukarıdan File – New – Data seçeneklerine tıklanarak veri dosyası oluşturulur. Bu işlemden sonra excel dosyasına benzer bir ekran gelecektir.

Başlık tarafında yazan Untitled (DataSet) yazısı dosyaya henüz herhangi bir ismin verilmediğini gösteriyor. Veri dosyası üzerinde ilk düzenleme yapıldığından itibaren dosya kaydedilebilecektir.

SPSS’de 3 farklı ekranla çalışılmaktadır: İlk ekran Data View MS Excel’in ekranına çok benzemektedir. Burada her sütun bir değişkeni (yaş ya da cinsiyet vs.), her satır da bir vakayı gösterir. En alt kısımda Variable View  ve Data View  seçenekleri bulunmaktadır. Variable View seçilerek değişken bilgilerinin bulunduğu ikinci ekrana geçilir. Bu ekranın diğerinden farkı her satırın bir değişkeni, her sütunun da değişkenle alakalı bir özelliği olmasıdır. Buradaki her satıra yazılan değişkenler Data View’de sütunlar halini alacaktır. Öncelikle bu ekran doldurulmalıdır.

Name kısmına yazılan isimler bilgisayarın kendi sisteminde kullanacağı değişkenlerin isimleri olacaktır. Verinin tipine uygun olarak bunlar düzeltilmeli. 2. Sütunda yer alan Type seçeneğiyse veri olarak girilecek değerlerin tipini belirlemede kullanılır. 2. sütundaki numerik yazan yere tıklatıldığında Type için seçeneklerin yer aldığı menü açılacak. Burada sıklıkla kullanılacak seçenekler String ve Numeric. Numeric yani sayısal şekilde girilmeyen hiçbir değer istatistiksel hesaplamada kullanılamaz. Yani, erkek için E, kadın için K yazarsanız bunları program String olarak yani metin şeklinde kabul eder ve bunlar üstünde hiçbir işlemi gerçekleştirmez. Özellikle excel programından veri alırken eğer kodlama sayısal şekilde yapılmamışsa tüm metinler sayılara dönüştürülmelidir. Sonraki ekranda sağda bulunan Width en çok kaç haneli değer girilmek istendiğini göstermektedir. Eğer 1’den 99’a kadar ki değerler kabul edilecekse 2 yazılması yeterlidir. Altında yer alan decimal places’de ise her numerik sayıya otomatik şekilde kaç ondalık hane değeri gösterilmesi istendiği girilir. Label sütunu her spss değişken tanımlama işleminin tablo ile analiz ekranlarında nasıl bir isimle ifade edileceğini gösterir. Burada kolaylık açısından dosya kaydedilir. Bir sonraki adımda hangi değişkenlerin kategorik hangilerinin sürekli olduğu seçilir. Kategorik değişkenlerde her kategorinin temsil edildiği sayı ve adları girilecektir. Burası çok önemlidir. Çünkü çalışmanın planlama, spss çoklu seçenek girişi, veri girişi, analiz ve yazım evreleri çok uzun süreler alan bir iştir. bu işler sonucunda spss anket örneği çıkacaktır. Fakat değişkenleri hatırlamak zamanla karmaşık bir hal alacaktır. Measure bölümünde değişkenlerin tipleri seçilir. Kategorik değişkende Nominal, sürekli değişkende ise Scale seçenekleri işaretlenir. Böylelikle yanlış bir veri girişi yapılacak olunduğunda SPSS izin vermez. Ayrıca grafik seçiminde de uygun olanları sunar. Bu şekilde veri seti tamamlandıktan sonra Data View’e basılarak ilk ekrana gidilir. Panelde yer alan kırmızı işaretli Value Labels tıklanarak tanımlanan kategoriler getirilir. Böylelikle de veri girişi yapılırken unutma ihtimali ortadan kaldırılmış olur. Son olarak dosya kaydedilir.

Veri Girişi İşlemleri

Alanında uzman ekibimiz daha önce elde edilen anket verilerinin Excel, SPSS ya da diğer programlara aktarılmasına spss anket örneği çıkarılmasına yardımcı olmaktadır. Araştırma verilerinin programa aktarılmasında verilerin kategorisine ve aktarım hızlarına göre bir ücretlendirme yapılır.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.