0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

SPSS Veri Analizinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Spss veri analizi nasıl kullanılır ile bilgilere geçmeden önce veri nedir ve ne anlam taşımaktadır öncelikle bunlara bakılmalıdır. Veri kelimesinin istatistikte kullanıldığı herkes tarafından genel olarak bilinse de ne anlam taşıdığı pek bilinmemektedir. İstatistikte veri, sayı ya da gözlemler ile ifade edilmektedir ve bu sayılar ile gözlemler üstünden tahminler yürütülmektedir. Başka bir mana ile de herhangi bir araştırmada toplanılması istenen sonuçlar veri olarak bilinmektedir. Veri analizi de elde edilen bu gözlem ve sayıların istatistiksel teknikler sayesinde işlenmesi ile anlamlı sonuçlara ulaşılması ve sayıların üzerine anlamlar yüklenmesi biçiminde açıklanabilir. Sayılar üzerine yüklenmiş olan bu anlamlar, herhangi araştırmanın nihai sonucunu göstermekte ve bu sonuçlar doğrultusunda çıkarımlar yapılmaktadır.

Ön İnceleme Aşaması

Bu aşama aslında verilerin toplanmasının ardından araştırmanın güvenilir ve doğru olarak sonuçlandırılmasında büyük önem taşımaktadır. Ön inceleme aşaması, araştırmadaki verilerin toplanmasının ardından birlikte spss veri analizi ve Spss anket analizine geçmeden önce toplanan veriler ile araştırmada kullanılmış olan değişkenlerin yapısına uygun incelemelerin yapılıp doğru işlemlerin belirlenmesi şeklinde bilinir. Yani bir analiz yapılmadan önce verilerin yapısının incelenip verilerin yapısına uygun analizlerin belirlenmesidir. Bu aşama sonraki aşamalara temel oluşturma görevini üstlenmektedir. Bu sebepten dolayı doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek adına ön inceleme aşamasının dikkatli ve en iyi biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

SPSS Veri Analizi

Spss veri analizinden bahsetmeden önce SPSS programını kısaca hatırlamak gerekmektedir. Statistical Package for Social Sciences yani SPSS Türkçede, Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket Programı ifadesiyle bilinmektedir. Programının adından da anlaşılacağı gibi spss programı, özellikle sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılmakta olan araştırmaların sonuçlandırılmasında tercih edilmektedir. Bununla birlikte diğer alanlarında araştırmalarının değerlendirilmesinde devamlı bir şekil rol oynamaktadır.

SPSS veri analizi de sayısal ya da gözlemlere dayandırılarak toplanan verilerin istatistiksel tekniklere dayandırılarak yapılandırılmış olarak bir paket programı işlevi gören SPSS programı aracılığıyla analiz edilmesidir. Kısaca; elde edilmiş olan ham verilerin bilgiyle işlenip analiz edilmesi ve bu verilerin üzerine anlam katılmasıdır.

SPSS Anket Analizi

Bilimsel, psikoloji, sosyal, işletme, ziraat alanlarında pazar araştırması yapmak için geliştirilen yöntemlerden sıklıkla başvurulanı anket yöntemidir. Anketler sayesinde araştırılmak istenen konu ile araştırmaya katılacak kitlenin belirlenmesinin ardından veriler elde edilirek araştırmanın amacı doğrultusunda istatistiksel yöntemlere uygun şekilde analiz edilip çıkarımsal ve mantıklı sonuçlar toplanır. spss anket analizi ile ilgili uygulamalar bu sonuçları elde edebilmek için yapılır.

Spss anket analizi; belli bir konuyu araştırmak için geliştirilmiş olan herhangi bir anketin, araştırmak istenilen konular ve araştırmacının istekleri doğrultusunda ankete katılım sağlayan katılımcılardan toplanan veriler yardımıyla spss paket programına aktarılıp gereken analizlerin yapılmasını ve sonuçların tablolar ile anlaşılacak grafikler şeklinde gösterilmesini içermektedir.

Diğer taraftan şirketlerin, firmaların ürettikleri ürünlerinden veya hizmetlerden tüketicilerin memnuniyetlerinin ölçülmesi amacıyla anketler geliştirilmekte ve tüketicilerin ürün veya hizmetle ilgili görüşlerine başvurulmaktadır. Bu anket çalışması sonucunda toplanan veriler yine spss programına aktarılarak spss anket analizi çalışması yapılır ve şirketlerin ürettikleri ürünler hakkında bilgi edinmesini ve tüketicilerin tutumları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bu çalışmalar ile tüketicilerin ürünlerle ilgili olumlu veya olumsuz görüşleri alınarak ürün geliştirme çalışmaları yapılır ve şirketin satışları daha ileriye götürülmeye çalışılır. Bütün bu belirtilen noktalar ışığında

spss anket analizi çalışmaları ile araştırmacının araştırmak istediği konu ile ilgili sağlıklı sonuçlar toplayabilmesi için çok önem taşıdığı ve doğru çalışmalar yapıldığında sosyal alanda ve bilimde pek çok çalışmalara imza atılacağı görülmektedir. Bu sebeple spss paket programı ile ilgili olarak profesyonel kişiler ve uzman kurumlarla çalışılması gerektiği dikkat çekmektedir. Bu konu ile bağlantılı olarak istatistiksel danışmanlık ve proje hizmetleri alanında spss eğitimi noktasında profesyonel istatistikçi ekibimiz ve spss programına hâkim olan çalışanlarımız ile spss anket ve veri analizi, anket tasarımı vs. konularda spss veri analiz firması olarak hizmet vermekteyiz.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.