0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

SPSS Veri Girişi Ücreti

Uluslararası adı Statistical Package for the Social Sciences olan Türkçeye Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı şeklinde çevrilen SPSS, başta Sosyal Bilimler gelmek kaydı ile Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimleri bölümlerinde hatta kurum ve kuruluşların yapmış oldukları Pazar araştırmasının istatiksel veriler olarak sonuçlanmasında kullanılmaktadır. SPSS, Windows, Linux ve Mac işletim sistemindeki bilgisayarların hepsinde çalışmaktadır. Microsoft Excel programı ile benzeyen bir görünüme sahiptir.

Spss Programı Ne İşe Yarar?

SPSS programı, anketlerin analiz edilmesi başta olmak üzere fen, sosyal ve sağlık bilimleri alanlarında toplanan bir kısım ölçümlerin çözümlenmesinde kullanılır. Verilerin sayısal dağılımları belirlenirken frekans analizi yöntemine başvurulur. Elde edilen verilerle ilgili olarak ortalama, mod, standart sapma ve medyan cinsinden değerlerin hesaplanmasında ise tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılır. Frekans analizi ve Tanımlayıcı istatistikler temel analizlerdir ve kolaylıkla yapılabilmektedir. İlişki ile Karşılaştırma analizleri ise iki grupta yapılır. Bu iki gruba parametrik ile non parametrik adı verilmiştir.

Parametrik veya non parametrik analiz yönteminin kullanılıp kullanılmayacağına belli kıstaslar kapsamında karar verilir. Bu kıstasların ilk sırasında verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı veyahut homojen olup olmadığı yer alır. Homojenlik ile Normal dağılım mefhumları istatistiksel bilgi gerektirir. Kısaca bir özet geçmek gerekir ise; normal dağılım ve homojenlik veri serisinde girilmiş olan verilerinin birbirine ne denli uzak ya da yakın olduğunu yani bir başka söylem ile; ne denli dağınık olduğunu gösterir.

Frekansla tanımlayıcı istatistiklerin kıyaslaması yapıldığında, parametrik analiz testler Independent t test ( Bağımsız Örneklem t testi ), One Way ANOVA yani ( Tek Yönlü Varyans Analizi ) ve bu testlerin non parametrik analizde karşılığı Mann Whitney U test ile Kruskal Wallis H testleri kısmen de olsa uzmanlığa ihtiyaç duyar. Bu çözümlemeler 2 ya da daha çok grubun sıra ortalamalarının kıyaslanmasında kullanılır. Karşılaştırma analizlerinin yanında korelasyon ve regresyon gibi ilişki çözümlemeleri de SPSS programındaki spss çoklu veri girişi sayesinde yapılır. Regresyon analizleri yalnızca normal dağılım özelliği sergileyen verilerin üzerine uygulanır. korelasyon analizleri ise normal dağılım özelliği sergileyen ve normal dağılım özelliği sergilemeyen veriler üzerine uygulanır.

Veri ne anlama gelmektedir?

Halk arasında neredeyse herkes tarafından bilinen veri sözcüğünün ne anlam taşıdığını aslında pek çok kişi bilmez. İstatistikte çok sık kullanılan veri, gözlemler ya da sayılar ile ifade edilir. Bu sayılar ile gözlemler üstünden de tahminler yürütülür. Başka bir söylemle; genel olarak araştırmalardan toplanılması istenen sonuçlara veri denir. spss veri örnekleri girilerek bazı sonuçlar elde edilir.

İstatistiksel Veri Analizleri  ve Veri Girişi İşlemleri

Her biri kendi dalında uzman olan ekibimiz sayesinde her türlü akademik çalışmanıza daha önceden toplamış olduğunuz anket verilerini sizden alarak İstatistiksel spss veri analizi hizmetleri sunmaktayız. Profesyonel ekibimiz, bu verilerin Excel, SPSS ya da kullanmış olduğunuz diğer programlara aktarılmasına imkan sağlamaktadır. İstatistiksel veri analizi işlemlerini gerçekleştirirken müşterilerden öncelikle çalışmaları ile alakalı hipotezler ya da alt problemleri istemekteyiz. Buna göre istenilen hipotez ya da alt problemlere uygun olarak istatistiksel veri analiz yöntemlerini kullanmaktayız. Eğer müşterimizin hipotezleri ya da alt problemleri mevcut değilse firmamız olarak bunları da temin edebilmekteyiz. Ayrıca veri analizleri sonucunda ortaya çıkan tabloları ayrıntılı bir şekilde yorumlamaktayız.

Firmamızda, araştırma verilerinin söz konusu programa aktarılmasında verilerin sınıfına ve aktarım hızlarına göre spss veri girişi ücreti, spss analiz ücretleri alınmaktadır.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.