0530 918 52 06
Tüm çalışmalarınız için bizi 7/24 arayabilirsiniz.

SPSS’de Veri Girişi Nasıl Olmalıdır?

Veri nedir?

Hemen hemen herkesçe bilinen veri kelimesinin ne anlam taşıdığı pek çok kişi tarafından bilinmez. İstatistikte veri, gözlemler ya da sayılar ile ifade edilir ve sayılar ile gözlemler üstünden tahminler yapılır. Diğer bir deyişle; herhangi bir araştırmada toplanılması istenen sonuçlara veri adı verilir. spss veri örnekleri girilerek bazı sonuçlar elde edilir.

Siz de çalışmaya başlamadan önceki planlama evresinde hangi verileri toplayacağınıza, bu verileri ne biçimde kaydedeceğinize ve ne türde bir analiz yapacağınıza karar vermelisiniz. Çalışmanın tasarımı ile amacı; birincil ile ikincil sonlanım ölçütlerini belirler. Bundan ötürü, hangi değişkenlerin toplanıp ne türde bir analiz yapılarak anlamlılıkların değerlendirileceği ilk baştan bellidir. Bunlardan sonra, veri toplarken kullanacağınız anket, form ya da tablo gibi materyalleri hazırlayarak etik kuruldan onay bekleyin.

Kuruldan onay alan anket, form ya da tabloların verilerinin, istatistik yazılımlarında ne türde kodlanacağını baştan belirleyin. veri dosyası hazırlanmadığında; sonradan yanlış veyahut eksik kodlanmış bir verinin girilmesi durumunda tekrar dönüştürülmesi beklenemez. Bu sebeple işe ilk olarak yeni bir veri dosyası açmakla başlayın.

Yeni veri dosyası yaratmak

SPSS’ye giriş yaptığınızda sağ tarafta yer alan Type in data seçeneğine tıklayarak veri dosyası oluşturun. Ya da bu ekranda cancel’e basarak geçin ve yukarıdan File – New – Data seçeneklerine tıklayarak veri dosyası oluşturun. Bu işlemden sonra karşınıza excel dosyasına benzer bir ekran gelecektir. Veri dosyası üzerinde ilk düzenlemeleri yaptıktan sonra dosyayı kaydedebileceksiniz.

SPSS’de 3 ayrı ekranla çalışılır: İlk ekran; Data View, MS Excel’in ekranına çok benzerdir. Burada her sütun bir değişkeni (yaş ya da cinsiyet vs.), her satır da bir vakayı temsil eder. En alt kısımda Variable View  ve Data View  seçenekleri yer alır. Variable View’i seçerek değişken bilgilerinin bulunduğu ikinci ekrana geçin. Bu ekranın öncekinden farkı her satırın bir değişkeni, her sütunun da değişkenle bağlı bir özelliğinin bulunmasıdır. Buradaki her satıra yazılan değişkenler Data View’de sütun şeklini alacaktır. Öncelikle bu ekranı doldurmalısınız.

Name kısmına yazacağınız isimler bilgisayarın kendi sisteminde kullanacağı değişkenlerin isimleridir. Verinin tipine uygun şekilde bunları düzeltmelisiniz. 2. Sütunda yer alan Type seçeneğiyse veri olarak gireceğiniz değerlerin tipini belirlemede kullanılır. Buna tıkladığınızda sık kullanacağınız seçenekler karşınıza çıkacak: String ve Numeric. Sonraki ekrandan Width’e tıklayarak en çok kaç haneli değer girmek istediğinizi yazın. Altında bulunan decimal places’den ise her numerik sayıya otomatik şekilde kaç ondalık hane değeri gösterilmesini istediğinizi girin.

Label sütunu her spss değişken tanımlama işleminin tablo ile analiz ekranlarında nasıl bir isimle ifade edileceğini gösterir. Bir sonraki adımda hangi değişkenlerin kategorik hangilerinin sürekli olduğunu gireceksiniz. Kategorik değişkenlerde her kategoriyi temsil eden sayı ve adları girin. Burası çok önemlidir. Çünkü çalışmanın planlama, spss çoklu seçenek girişi, spss veri girişi örneği,

analiz ve yazım evreleri çok uzun süreler alır ve değişkenleri hatırlamanız zamanla karmaşık bir hal alır. Measure bölümünde değişkenlerin tiplerini seçin. Bu şekilde veri setini tamamladıktan sonra Data View’e basarak ilk ekrana gidin. Panelde yer alan kırmızı işaretli Value Labels’e tıklayarak tanımlanan kategorileri görün. Son olarak dosyayı kaydedin.

Veri Girişi İşlemleri

Her biri kendi branşında profesyonel olan ekibimiz daha önceden toplamış olduğunuz anket verilerini Excel, SPSS ya da kullanmış olduğunuz diğer programlara aktarılmasına imkan sağlamaktadır. Firmamızda, araştırma verilerinin söz konusu programa aktarılmasında verilerin sınıfına ve aktarım hızlarına göre bir ücretlendirme uygulanmaktadır.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.